Menu »

Lovpligtige oplysninger

Resultatløn for rektor

Rektors løn tildeles på baggrund af en resultatlønskontrakt, som bestyrelsen udarbejder. 

 

Nøgletal

Karakterer

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

 

Fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens