Menu »

Jubilarer

Du er altid velkommen til at besøge din gamle skole. Ring gerne i forvejen, hvis du søger noget bestemt.

Gamle elevers fest

Den sidste lørdag i oktober måned afholdes Gamle Elevers fest. Vil du og dine tidligere klassekammerater gerne deltage, kan I henvende jer til Inger Christensen og få nærmere information festen. Skriv til Inger på ic@vgt.dk.  

Jubilæumsbesøg

Mange gamle VGT'ere mødes, når de har jubilæum, og mange lægger vejen forbi VGT og får en rundvisning.

Hvis du har realist-, studenter- eller HF-jubilæum har vi ofte brugt følgende model:

 • Årgangen sætter selv en kæde i gang for at finde de gamle klassekammerater. På skolen har vi af gode grunde ikke jubilaradresserne. Det er en god ide at finde en kontaktperson i hver klasse som tovholder.

 • Kontakt VGT på vgt@vgt.dk og aftal dato og tidspunkt for besøget. Vi har ofte jubilæumsbesøg i maj og juni.

 • Programmet kunne være

  • Man mødes på skolen kl 14:00, hvor man efter modtagelse vises rundt og orienteres om VGT i dag. Skolen er i den forbindelse vært ved en lille forfriskning
    
  • Arrangementskommitteen har aftalt festmenu mm. med Bechs hotel, hvor resten af dagen tilbringes. På hotellet kan man også leje et værelse, hvis man ønsker at overnatte.
    

Hvis jubilarerne ønsker, at lærerne fra den gang skal inviteres med til besøget og festen, vil skolen gerne være med til at skabe kontakt til de (ofte) pensionerede lærere. Som gode værter bør man betale udgifterne for de inviterede lærere.