Menu »

Bestyrelsesmedlemmer

John Clausen

John Clausen
Forretningsfører for Holmsland Klit Golf
Formand 
Udpeget af VGT's Venner

Erling Gaasdal

Kristian Andersen
Medlem af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune 
Udpeget af byrådet

Lars Bøttern

Lars Bøttern 
Virksomhedskonsulent
Udpeget af det lokale erhvervsliv

Kent Thomsen

Kent Thomsen
Ejendomsmægler
Udpeget ved selvsupplering

Tanni Andersen
Adjunkt
Udpeget af medarbejderne (uden stemmeret)

Martin Kristensen
Lektor
Udpeget af medarbejderne (med stemmeret)

Mikkjal Helmsdal
Rektor, bestyrelsens sekretær

Rikke Yde Tordrup
Psykolog, Skjern, udpeget ved selvsupplering