Menu »

Lærere

 

Allan Højgaard Clausen (ac)
Lektor
E-mail: ac@vgtdk
Fransk, musik, boginspektor, studievejleder

 

Allan Kissow Petersen (ak)
Lektor
E-mail: ak@vgt.dk 
Musik, samfundsfag

 

Anders Peter Jakobsen (ap)
Lektor
E-mail: ap@vgt.dk
Engelsk, filosofi

 

Anne Sofie Ejersbo (ae)
Lektor
E-mail: ae@vgt.dk
Dansk, design, billedkunst

 

Anne-Mette Thorøe (at)
Pædagogisk leder, HF & HF-VUC
E-mail: at@vgt.dk
Engelsk, religion


 

Bent Dollerup (do)
Lektor
E-mail: do@vgt.dk
Historie, geografi, erhvervsøkonomi, studievejleder 

 Lone Broberg

 

Bente Emborg (em)
Lektor
E-mail: em@vgt.dk
Tysk, historie

 

Bente Vorup Larsen (bv)
Lektor
E-mail: bv@vgt.dk
Dansk, idræt

 Dennis Christensen

 

Birger Juhl Nielsen (bjn)
Årsvikar
E-mail: bjn@vgt.dk
matematik, fysik

 

Birthe Lund Mortensen (bm)
Lektor
E-mail: bm@vgt.dk
Fransk, religion

 

Børge Larsen (bl)
Lektor
E-mail:bl@vgt.dk
Fysik, matematik

 

Camilla Silberbauer (cas)
Årsvikar
E-mail: cas@vgt.dk
Historie, mediefag 

 

 

Christian Godiksen (cg)
Lektor
E-mail: cg@vgt.dk
Dansk, engelsk

 

Christina Færge Broberg (cfb)
Adjunkt
E-mail: cfb@vgt.dk
Engelsk

Silhuet i stedet for foto

 

Dennis Christensen (dc)
Adjunkt
E-mail: dc@vgt.dk
Samfundsfag, musik

 

 

Hanne Roswall Laursen (hl)
Lektor
E-mail: hl@vgt.dk
Tysk, latin, oldtidskundskab, TR-suppleant 

 Silhuet i stedet for foto

 

Henning Farup Christensen (hc)
Lektor
E-mail: hc@vgt.dk
Dansk, idræt

 Bodil Honoré Eriksen

 

Henrik Fogde (fo)
Pædagogisk leder, STX
E-mail: fo@vgt.dk
Engelsk, dansk

Henrik Fogde

 

Inge-Lise Raeder (ir)
Lektor
E-mail: ir@vgt.dk
Tysk, filosofi, studievejleder, læsevejleder

 

Inger Marie Schou Christensen (ic)
Lektor
E-mail: ic@vgt.dk
Fysik, matematik

 

Jens Axel Søgaard (js)
Lektor
E-mail: js@vgt.dk
Matematik, datalogi

 

 

John Frederiksen (jf)
Vicerektor
E-mail: jf@vgt.dk 
Historie, geografi, erhvervsøkonomi 

 

 

Karin Raavig (kr)
Lektor
E-mail: kr@vgt.dk
Spansk, studievejleder

Silhuet i stedet for foto

 

Kristine Holm Kjær (khk)
Pædagogikumkandidat
E-mail: khk@vgt.dk
Biologi, kemi

 Anders Peter Pedersen

 

Laila Hanghøj Mosgaard (la)
Lektor
E-mail: la@vgt.dk
Biologi

 

 

Lone Broberg (lo)
Adjunkt
E-mail: lo@vgt.dk
Dansk, religion
 

 

Lotte Bækdal Vittrup (lbv)
Lektor
E-mail: lbv@vgt.dk
Dansk, oldtidskundskab
 

 

Maria Hoffmann CHristensen (mah)
Årsvikar
E-mail: mah@vgt.dk 
Samfundsfag, historie
 

 

Martin Kristensen (mk)
Lektor
E-mail: mk@vgt.dk
Fysik, kemi

 Stefan Jørgensen

 

Mette Lundegaard (ml)
Adjunkt
E-mail: ml@vgt.dk
Matematik, oldtidskundskab

 Mikkel Wilther Kaagaard

 

Mikkel Hoff Kielberg (my)
Adjunkt
E-mail: my@vgt.dk

Idræt, psykologi 

 

 

Mikkel Mortensen (mm)
Adjunkt
E-mail: mm@vgt.dk
Engelsk, religion

 Martin Kristensen

 

Mikkjal Helmsdal (mh)
Rektor
E-mail: mh@vgt.dk

 Pernille Rønne Kviesgaard

 

Morten Sig Møller (msm)
Årsvikar
E-mail: msm@vgt.dk
Naturgeografi, samfundsfag

 Bente Vorup Larsen

 

Natasa Stokic (nas)
Årsvikar
E-mail: nas@vgt.dk
Spansk, engelsk

 

 

Olav Nielsen (on)
Adjunkt
E-mail: on@vgt.dk
Idræt, historie

 

Pernille Rønne Kviesgaard (pk)
Lektor
E-mail: pk@vgt.dk
Biologi, dansk

 

 

Peter Højlund Roesgaard (pr)
Lektor
E-mail: pr@vgt.dk
Historie, idræt, TR

 Uffe Geer Madsen

 

Randi Jakobsen (rj)
Lektor
E-mail: rj@vgt.dk
Samfundsfag, historie, AMR

 Mikkel Mortensen

 

Sanne Pedersen (sp)
Adjunkt
E-mail: sp@vgt.dk
Engelsk, historie, religion

 

Sebsatian Slott Petersen (ssp)
Årsvikar
E-mail: ssp@vgt.dk 
Idræt, samfundsfag

 Stefan Flyger Jørgensen

 

Stefan Flyger Jørgensen (sj)
Lektor
E-mail: sj@vgt.dk
Historie, samfundsfag 

 

 

Susanne Ellemose (se)
Lektor
E-mail: se@vgt.dk
Biologi, kemi, samlingspasser

Silhuet i stedet for foto

 

Tanni Andersen (ta)
Adjunkt
E-mail: ta@vgt.dk
Dansk, historie, AMR-suppleant

 Sanne Pedersen

 

Tonie Schwaner Ravn (tr)
Lektor
E-mail: tr@vgt.dk
Dansk, psykologi, kursusleder

 

Trine Graugaard (trg)
Barselsvikar
E-mail: trg@vgt.dk 
Billedkunst

 

 

Uffe Geer Madsen (um)
Lektor
E-mail: um@vgt.dk
Historie, dansk

 

Verena Anna Thalmann (vt)
Lektor
E-mail: vt@vgt.dk
Tysk, psykologi