Menu »

Ledelse

Mikkjal Helmsdal

Mikkjal Helmsdal (mh)
Rektor
mh@vgt.dk
Tlf. 9648 8031

John Frederiksen

John Frederiksen (jf)
Vicerektor
jf@vgt.dk
Historie, Geografi, Erhvervsøkonomi
Tlf. 96 48 80 33

Anne-Mette K. Thorøe
Pædagogisk leder, HF & HF-VUC leder
at@vgt.dk
Engelsk, religion 
Tlf. 96 48 80 47

Anne-Mette Thorøe

Henrik Fogde
Pædagogisk leder
fo@vgt.dk
Engelsk, dansk
Tlf. 96 48 80 49

 

Resultatløn for rektor

Rektors løn tildeles på baggrund af en resultatlønskontrakt, som bestyrelsen udarbejder.