Menu »

Lektor/adjunkt i dansk

VGT søger adjunkt/lektor i dansk + andet fag

På Vestjysk Gymnasium Tarm, VGT, søger vi en kandidat med hovedfag i dansk, gerne i kombination med et af fagene tysk, oldtidskundskab eller matematik.

Der er tale om adjunkt/lektor stilling, dvs. en fast stilling på fuld tid, med tiltræden 1. august 2017.

Om VGT

Vestjysk Gymnasium Tarm er et traditionsrigt, levende lære- og værested for ca. 500 elever og kursister.

VGT tilbyder STX, HF og VUC-HF.

Lærerkollegiet består af både nye og rutinerede undervisere, så der er mulighed for at trække på erfaringen og samtidig udvikle og arbejde sammen om nye undervisningsformer.

VGT har for få år siden gennemgået en omfattende tilbygning og renovering og tilbyder lækre lokaler og undervisningsfaciliteter, som på alle måder er up-to-date. Vi har elektroniske tavler i alle undervisningslokaler, en ny fløj til naturvidenskab, et stort moderne videnscenter med en faguddannet bibliotekar til rådighed, ligesom der er gode studieområder til eleverne.

Vi værdsætter faglig kvalitet i alt, hvad vi har med at gøre. Vi vil give eleverne den bedste undervisning med afsæt i lærersamarbejde og nye spændende arbejdsformer.

Vi investerer også i elevernes trivsel og har en fuld tids ansat elev coach/mentor, der kan yde eleverne støtte med de sociale og personlige udfordringer, der ikke knytter sig direkte til det faglige.

Vi har til stadighed gang i nye projekter, hvor alle kan være med til at præge hverdagen. 

VGT tilbyder

  • Kursus for nye lærere. Fra lav-praktik til overordnet planlægning af undervisning
  • Mentor-ordning for nye lærere. En kollega er klar med råd og dåd
  • Ekstra tid til forberedelse for nye lærere
  • Solide vestjyske elever, der møder positive og motiverede op til undervisning
  • Et åbent lærerkollegium med mange nyansatte
  • En aktiv personaleforening, der styrker et godt socialt liv mellem lærerne 

 

VGT forventer

  • At du har bestået eller meget snart består din kandidateksamen
  • At du har lyst til at undervise og tænker i muligheder for at formidle dit fag levende og engagerende
  • At du er åben over for nye undervisningsmetoder og vil være med i udviklingen af VGT’s pædagogiske tiltag
  • At du vil være en del af en skole, hvor faglighed går hånd i hånd med støtte til elever fra meget forskellige miljøer

 

Hvis du vil flytte til Ringkøbing-Skjern Kommune, får du meget bolig for pengene.
Desuden er der mange muligheder i fritiden – også for en hel familie. Her er et rigt forenings- og musikliv, og er du til udeliv, er der store oplevelser at hente ved Skjern Å, heden, i skoven eller ved fjord og hav.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rektor Mikkjal Helmsdal på tlf. 97371833/ mobiltelefon 20473355 eller vicerektor John Frederiksen på tlf. 97371833/29929648

Send din ansøgning med CV, eksamensbeviser og evt. andre relevante bilag, senest tirsdag den 27. juni via jobportalen www.gymnasiejob.dk.  Søg på stillingsannoncen ”Vestjysk Gymnasium Tarm søger en lærer med dansk + andet fag”.

Se og læs mere om skolen på www.vgt.dk

Løn og ansættelsesforhold efter overenskomsten mellem GL og Finansministeriet.