Menu »

ScienceTalent College

VGT vil gerne styrke talenterne og deltager derfor i pilot-projektet ScienceTalent College.

ScienceTalent College er et supplerende inspirations- og undervisningsforløb for de mest talentfulde elever i naturvidenskab og matematik på STX og HTX. 

  • scienceTalent College er et flerårigt supplerende inspirations- og undervisningsforløb for de mest talentfulde elever i naturvidenskab og matematik på STX og HTX.

  • Pilotprojektet afholdes over hele gymnasieforløbet for elever, der er startet i gymnasiet sommeren 2011.

  • ScienceTalent College består af otte camps for talenterne på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter. Hver camp varer tre-fire dage.

  • Talenterne får inspiration, udfordringer, erfaring og faglig fordybelse i matematiske, naturvidenskabelige og tekniske områder, som går ud over den normale undervisning på gymnasierne.

  • Projektet er udarbejdet i et tæt samarbejde med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet samt store danske videnstunge virksomheder.

  • VGT er en af 13 skoler i ScienceTalent College