Menu »

Udvalgt til Proff

Lær en uddannelse at kende

Udvalgt til prof er et tilbud til HF-kursister.

VGT samarbejder med professionshøjskolen VIA University College i Holstebro, VIA, om projekt ”Udvalgt til prof”.

Projektet skal forberede kommende studerende bedst muligt gennem et solidt kendskab til en viderergående uddannelse og uddannelsesstedet.

De ”udvalgte til prof” har alle tilknyttet en mentor, som de kan spørge om alt, der relaterer sig til studiet eller livet som studerende.

De ”udvalgte til prof” besøger VIA og oplever undervisningen på deres valgte uddannelse.

VIA uddanner blandt andre

  • ergoterapeuter
  • fysioterapeuter
  • pædagoger,
  • lærere
  • sygeplejersker
  • bygningskonstruktører.

Fra VGT er 14 HF’ere ”Udvalgt til prof”. Nogle følger uddannelsen som fysioterapeut, andre som ergoterapeut, socialrådgiver eller pædagog.