Menu »

Studiet

Grundforløb og studieretning 

Det tager tre år at tage en studentereksamen, STX.

Det første halve år er et grundforløb, hvor du bliver introduceret til din nye uddannelse.

På VGT har vi valgt, at grundforløbet er ens for alle; dermed bliver det muligt at skifte klasse i forbindelse med det endelige studieretningsvalg til december.

Efter grundforløbet fortsætter du på en studieretning i to et halvt år.

På hver studieretning er der tre studieretningsfag, som i særlig grad giver netop den retning sit særpræg. 

Du skal vælge retning efter, hvor dine interesser er, og hvor du helst vil opnå de bedste kvalifikationer.

Læs om studieretningerne

Se en oversigt over studieretninger og fag

Afvekslende undervisning

Undervisningen på STX veksler mellem perioder med projektarbejde og mere klassisk undervisning. I mange fag er vi ude af huset og oplever, hvordan man arbejder og forsker på virksomheder, museer, mediehuse eller universiteter.