Menu »
Forsøg og teori
Udforsk virkeligheden
Spark fremtiden i gang
Hvis du vil uddanne dig i sundhed
Sprog & globalisering
Rejs ud og kom klogere hjem
 

Studieretninger

Vælg din studieretning

Det tager 3 år at tage STX. De første tre måneder er et grundforløb, hvor du bliver introduceret til den nye uddannelse.

Du møder i løbet af de første tre måneder nye fag og arbejdsmetoder, så du derefter kan bestemme dig endeligt for, hvilken studieretning du vil have.

Inden du vælger, deltager du på studieretningsdagen, hvor du kan prøve at få undervisning i et konkret fag, du selv vælger. Herefter speed-dater du de studieretninger, du er interesseret i. Under speed-datingen er 3g-elever og undervisere klar til at svare på dine spørgsmål til studieretningen. 

11 forskellige studieretninger

VGT tilbyder 11 forskellige studieretninger, som har hver deres særlige kendetegn.  

 

Naturvidenskab

Science

Matematik A, Fysik B, Kemi B

Studieretningen Science er for dig, der synes, det er spændende at undersøge den fysiske verden omkring dig. 

Vi går tæt på forskellige problemstillinger i teori og praksis. Vi arbejder i laboratoriet og tager også på ekskursioner, hvor du får inspiration til, hvordan studieretningens fag kan bruges i forskellige job.

 

Biotek

Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B

SYnes du, gensplejsning, medicinfremstilling og sygdomsforskning er spændende, skal du kigge nærmere på denne studieretning. 

Vi laver bioteknologiske forsøg og taler om de etiske problemstillinger, der opstår, når man gennem forskning og nye metoder kan klare ellers uløselige problemstillinger. 

 

Bioscience

Biologi A, Kemi B

Denne studieretning fokuserer med biologi og kemi på levende organismers opbygning fra molekyler og celler til de økosystemer, der omgiver dem. 

Vi beskæftiger os med sundhed og kemiens indvirkning på alt fra miljø til fremstilling af fx medicin og mad. 

Vi går både teoretisk og praktisk til værks, så smøg ærmerne og og gå med i laboratoriet.

 

Samfund

Global

Samfundsfag A, Engelsk A

På den globale studieretning ligger fokus på internationale forhold, og vi dykker ned i problemstillinger om fx religion, politik og kultur.

I 2.g tager vi på studietur til et europæisk land, og i 3.g tager vi på en 10 dages studietur til et land uden for Europa.

På denne studieretning, må du forvente udgifter til rejser på op til 15.000 kroner. 

 

Samfundsmatematisk

Samfundsfag A, Matematik A

På den samfundsmatematiske studieretning søger vi det større perspektiv på det samfund, der omgiver os nationale og internationalt. 

Vi arbejder med emner som politik og kultur og bruger blandt andet matematikken, når vi laver feltundersøgelser. Undersøgelserne analyserer vi og sætter i perspektiv til de overordnede samfundsforhold. 

 

Sprog

Tysksproglig

Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B

Som på de øvrige sproglige studieretninger fokuserer vi på den tysksproglige studieretning også på, at du bliver god til at skrive og tale studieretningens sprog.

Derudover sammenholder vi dansk kultur og samfundsforhold med andre landes.

Både i 2. og 3. g tager vi på studietur til et engelsk- eller tysktalende land, hvor vi ser nærmere på lokalområdets kultur, samfund og sprog. I 3.g kommer studieturen til at indeholde et forløb på sprogskole. 

 

Fransksproglig

Engelsk A, Fransk beg. A, Samfundsfag B

På den fransksproglige studieretning ser vi nærmere på sprog, politik og kultur i Danmark og i fransk- og engelsktalende lande.

Du får masser af sprogtræning i undervisningen både i tale og i skrift, så sprogene bliver en naturlig del af din værktøjskasse.

Ud over en studietur i 2.g, er der også i 3.g en studietur for denne studieretning. Her kommer vi blandt andet på sprogskole, hvor vi virkelig sætter turbo på sproglæringen.

 

Supersproglig

Engelsk A, Spansk beg. A, Fransk B eller Tysk B

De supersproglige studieretninger er VGT’s to europaklasser. Her ser vi nærmere på andre landes sprog, politik og kultur, og vi lægger vægt på, at du bliver fortrolig med sprogene såvel i tale som på skrift.

Vi tager på to studieture til henholdsvis tysk-, fransk- , spansk- og engelsktalende lande, hvor vi ser nærmere på samfund, politik og selvfølgelig sprog.

 

Musiksproglig

Musik A, Engelsk A

Er du vild med musik og sang, er den musiksproglige studieretning måske noget for dig. Her går vi tæt på musikkens univers og kombinerer teori med praksis.

Du får musikteori på højt niveau og får lov til at omsætte den til rigtige toner i musiklokalet.

Vi undersøger kulturelle forhold i engelsk-
talende lande, og du bliver stærk i det engelske sprog både i tale og på skrift.

Musikholdene er i hverdagen med til at sætte den gode stemning med små optrædener ved fællessamlinger, åbent hus og andre anledninger.

 

Musikmatematisk

Musik A, Matematik A

På den musikmatematiske studieretning får du mulighed for at dygtiggøre dig i musikkens verden i forhold til både sang, instrumenter og teori.

Matematikken sætter dine logiske og analytiske evner i sving, og den binder samtidig skalateori, klang og musikalsk analyse naturligt sammen.

Udover musikalske optrædener i det daglige er der cirka hvert andet år musical, hvor alle der har lyst, kan medvirke.

Her plejer eleverne på de musiske studieretninger at spille en stor rolle. Musicalen giver mulighed for at kombinere det musikalske med drama og replikker og at finde nye venner på tværs af årgange og uddannelser.