Menu »

Det koster Hf-enkeltfag

Folketinget har besluttet, at elever på Hf-enkeltfag selv skal betale en del af deres undervisning.

Ingen videregående uddannelse

Betalingen er 450 kr. pr. fag (uanset niveau og timetal), hvis du ikke har en videregående uddannelse.

Efterlønnere og folkepensionister

Betalingen er 1200 kr. pr. fag for efterlønnere og folkepensionister.

Med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)

Hvis du har en kort, mellemlang eller lang uddannelse, koster det 100 kr. pr. undervisningstime at tage Hf-enkeltfag.
Studievejlederen kan afklare eventuelle tvivlsspørgsmål om dit uddannelsesniveau.
Denne deltagerbetaling kan evt. deles op i to rater.

Ved tilmeldingen udfyldes og underskrives et skema, bl.a. med oplysning om din uddannelsesbaggrund.
Du er først optaget på et hold, når vi har modtaget betalingen. 
Optagelse på hold sker i den rækkefølge indbetalingerne bliver registreret.

Mulighed for tilbagebetaling

Du kan få deltagerbetalingen tilbagebetalt, hvis du tager en fagpakke, som giver adgang til visse uddannelser.
Kontakt studievejlederen for mere information.

Deltagerbetalingen tilbagebetales ikke, hvis du afbryder undervisningsforløbet.
Hvis der ikke er plads på det ønskede hold, eller hvis et hold ikke oprettes, tilbagebetales gebyret til din NEM-konto.

Bøger med mere

Mens du tager Hf-enkeltfag, får du bøger og andre undervisningsmidler stillet gratis til rådighed.