Menu »

Din økonomi

Mulighed for støtte til elever på Hf-enkeltfag

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

For at søge SU skal du være over 18 år og have mindst 23 undervisningstimer om ugen. Har du små børn, er kravet 17 timer om ugen. Enlige forsørgere kan søge ekstra tillæg.

Hvor meget du kan få i SU og i studielån, kan du se på www.su.dk. 

Du skal søge SU via minSU på su.dk. For at få adgang skal du bruge en digital signatur eller en pinkode, som bestilles på su.dk. Det tager nogen tid at få koden, så bestil i god tid, hvis du vil være sikker på at få din SU til tiden. 

Snak med studievejlederne eller kontoret om dine støttemuligheder og om, hvordan du bruger minSU.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

 SVU-ordningen giver kortuddannede voksne mulighed for at deltage i undervisning i arbejdstiden, bl.a. i HF-fag.

Man kan få SVU til både heltids- og deltidsundervisning. Den ugentlige undervisning skal udgøre mindst 6 timer, og uddannelsen skal sammenlagt være på mindst 37 timer.

Ydelsen svarer til højeste dagpengesats, og den kan udbetales til enten den uddannelsessøgende eller til arbejdsgiveren, hvis der udbetales løn i undervisningstiden.

SVU dækker også deltagerbetaling.

For at få SVU skal man:

  • være mellem 25 og 65 år ved uddannelsens start
  • være dansk statsborger eller ligestillet med danske statsborgere
  • have været ansat i mindst 26 uger på arbejdspladsen op til uddannelsen
  • være kortuddannet, dvs. ikke have mere end 9-10 års skolegang, evt. suppleret med en erhvervsmæssig uddannelse af 1-2 års varighed eller anden uddannelse, som regnes for at være forældet
  • være studieaktiv, dvs. deltage aktivt i undervisningen og evt. prøver

 

Læs mere om SVU på www.svu.dk

Er du i tvivl om ordningen, så kontakt studievejledningen. 

Revalidering, aktivering og dagpenge

Hvis du får brug for at blive revalideret til andet job eller uddannelse, hvor der kræves Hf-enkeltfag, skal du sammen med kommunens sagsbehandler udarbejde en handlingsplan.

Du kan ligeledes gå på Hf-enkeltfag, hvis du modtager dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge. Spørg kommunen eller Jobcentret om de nærmere regler. Hf-enkeltfags studievejleder står også til rådighed.