Menu »

Optagelse

Sådan bliver du optaget på Hf-enkeltfag

Optagelse på Hf-enkeltfag sker ud fra en konkret vurdering af ansøgerens kvalifikationer og efter en samtale med en studievejleder.

Du skal have forkundskaber, som svarer til folkeskolens 10. kl. eller evt. 9. kl., og du skal have været ude af folkeskolen mindst ét år.

Du bliver optaget ved at henvende dig til en studievejleder.

Når du tilmelder dig, skal du udfylde og underskrive et skema, bl.a. med oplysning om din uddannelsesbaggrund.

Du er først optaget på et hold, når vi har modtaget betaling for kurset. Optagelse på hold sker i den rækkefølge indbetalingerne bliver registreret.

Du kan læse mere om betaling for Hf-enkeltfag her