Menu »

Praktisk info - Ringkøbing

Hf-enkeltfag i Ringkøbing

VGT's afdeling for Hf-enkeltfag i Ringkøbing har til huse i bygningen på Vasevej 24 i forlængelse af Ringkjøbing Gymnasium.

Afbud

Bliver du nødt til at være fraværende fra undervisningen, beder vi dig melde afbud til kontoret – eller efter den praksis, som er meddelt på holdet. 

Kantine

I Hf-enkeltfags opholdsområde finder du en varmdriksautomat, en kolddriksautomat samt køleskab.
Du kan også benytte kantinen på Ringkøbing gymnasium.

Parkering

Parkering finder sted på P-pladsen foran gymnasiets hovedindgang. Hvis man er dårligt gående, kan man på Hf-enkeltfags kontor få en tilladelse til at parkere foran indgangen til Hf-enkeltfag.

Studieværksted

Studieværkstedet kan benyttes af alle elever på Hf-enkeltfag og er åbent det meste af dagen.

Her kan du:

  • bruge lokalets pc’er med undervisningsprogrammer, internetadgang etc.
  • benytte håndbøger og opslagsværker
  • læse lektier
  • arbejde i din læse- eller studiegruppe
  • læse aviser og tidsskrifter 

Kursistråd

Hvert år i september vælger kursisterne på VUC et kursistråd. 
Det har til formål at medvirke til at udvikle både studiemiljøet og det kulturelle og sociale miljø på VUC. Kursistrådet tager initiaiv til arrangementer og aktiviteter og varetager kursisternes interesser. 

Trivsel

På Hf-enkeltfag lægger vi vægt på at være en skole, hvor alle unge og voksne trives. 

Studiemiljøet bygger på et socialt fællesskab med:

  • respekt for den enkelte og plads til mangfoldighed
  • åbenhed, ansvar og tolerance
  • seriøs, aktiv og engageret deltagelse i undervisningen og andre aktiviteter

På Hf-enkeltfag vil du møde kompetente og engagerede medarbejdere med fokus på at sikre et godt fagligt og menneskeligt udbytte af undervisningen.