Menu »

Praktisk info - Tarm

Hf-enkeltfag i Tarm

Hf-enkeltfag har sit eget lokale på gymnasiet i Tarm. I har jeres egen kaffemaskine, og der er et opholdsrum lige ved siden af klasselokalet. 

Elever på Hf-enkeltfag benytter også VGT's kantine, videnscenter og øvrige faciliteter.

Afbud

Bliver du nødt til at være fraværende fra undervisningen, skal du melde fra på Lectio.

Parkering

Du kan parkere på parkeringspladsen ved Tarm Kirke eller på p-pladsen over for VGT på Skolegade.

Videnscenteret 

Alle elever på Hf-enkeltfag kan bruge Videnscenteret, som er åbent det meste af dagen.

Her kan du:

  • bruge lokalets pc’er med undervisningsprogrammer, internetadgang etc.
  • benytte håndbøger og opslagsværker
  • læse lektier
  • arbejde i din læse- eller studiegruppe
  • læse aviser og tidsskrifter 
 

Kursistråd

Hvert år i september vælger kursisterne på VUC et kursistråd. 
Det har til formål at medvirke til at udvikle både studiemiljøet og det kulturelle og sociale miljø på VUC. Kursistrådet tager initiaiv til arrangementer og aktiviteter og varetager kursisternes interesser. 

Trivsel

Vi lægger vægt på, at Hf-enkeltfag er en skole, hvor alle unge og voksne trives. 

Studiemiljøet bygger på et socialt fællesskab med:

  • respekt for den enkelte og plads til mangfoldighed
  • åbenhed, ansvar og tolerance
  • seriøs, aktiv og engageret deltagelse i undervisningen og andre aktiviteter

På Hf-enkeltfag vil du møde kompetente og engagerede medarbejdere med fokus på at sikre et godt fagligt og menneskeligt udbytte af undervisningen.