Menu »

Optagelse

Sådan bliver du optaget på HF

For at blive optaget på den 2-årige HF skal du have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Du skal herunder have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) og have aflagt flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver eller 10. klasse-prøver.

Du skal som udgangspunkt være erklæret uddannelsesparat. Men er du ikke det, kan du blive indstillet til en faglig test i et eller flere fag, hvor en eventuel optagelse vil afhænge af dine prøveresultater.

Du skal altid til optagelsesprøve, hvis du mangler en eller flere af de obligatoriske afgangsprøver eller 10. klasse-prøver.

Du kan se flere detaljer om optagelseskravene uddannelsensguiden: Optagelse til de gymnasiale uddannelser.

Går du i 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan.

Dine forældre skal indsende din ansøgning via www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Du kan også blive optaget, hvis du er gået ud af skolen og i stedet har bestået en række fag i almen forberedelseseksamen (under avu) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover. Ansøgningsfristen er den 15. marts. Du ansøger digitalt på www.optagelse.dk med NemID.

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni. Uddannelsen begynder i august.