Menu »

Studiestart

En god studiestart på HF

På VGT bliver du introduceret til din nye hverdag gennem et særligt tilrettelagt intro-forløb de første dage.

I intro-forløbet bliver du rystet sammen med din nye klasse, du møder dine teamlærere, får bøger og lærer skolen at kende.

Du kommer ret hurtigt i gang med undervisningen, så du kan finde dig til rette i din nye hverdag.

Midt i hverdagen er der altid mulighed for at tale med en lærer eller en studievejleder om ting, du er i tvivl om eller vil vide mere om.

Alle HF-kursister bliver desuden tilknyttet en tutor, dvs. en lærer som bliver din sparringspartner i de to år, du går på HF.

Læs mere om turtor-ordningen her

Hyttetur og intro-hæfte

Kort efter at du er begyndt på VGT, arrangerer vi klassevis en hyttetur med overnatning, hvor du gennem en række aktiviteter kommer til at lære dine klassekammerater bedre at kende. 

Inden du begynder i august får du tilsendt et intro-hæfte med programmet for de første dage og en lang række praktiske oplysninger.