Menu »

Fagene på HF

Fagene på HF

På HF skal du have dansk i to år og engelsk i to år, mens idræt og matematik er på skemaet kun er obligatorisk det første år.*

På HF skal du også have nogle særlige fag, som arbejder sammen om emner, du kan genkende fra verden omkring dig.

Den ene gruppe er kultur- og samfundsfag, den anden gruppe er naturvidenskab.

Du kan komme til at arbejde med alt fra kultursammenstød til gen-manipulation, DNA-profiler, 2. verdenskrig, USA’s udenrigspolitik, vandmiljø, klimaforandringer og meget mere.
Pointen er, at hvert emne bliver belyst af flere fag i kultur- og samfundsfagsgruppen eller i naturvidenskabsgruppen.

Oversigt over fagene på HF


Valgfag på HF

På 2. år skal du vælge, hvilke valgfag du vil have. Som udgangspunkt skal du vælge 1 fag på B-niveau og 1 fag på C-niveau.

Har du valgt en fagpakke, der har 2 fag på B-niveau, skal du som valgfag kun vælge 1 fag på C-niveau. 

Du kan vælge mellem følgende valgfag:

C-niveau: Psykologi, tysk, og filosofi

B-niveau: Matematik, musik, religion og samfundsfag