Menu »

Tutor

En hjælp til en god studietid

Hvad er en tutor?

En tutor er en af dine lærere, som skal være din sparringspartner i løbet af dine to år på HF. Din tutor skal hjælpe dig med at gennemføre din uddannelse.
Du skal gennem samtaler med din tutor blive klar over dine faglige og studiemæssige standpunkter og udvikle dig til at kunne studere selvstændigt.
Kort formuleret kan man sige, at du igennem dit HF-forløb skal gå fra at være elev til at blive studerende, og tutoren vil hjælpe dig med den proces.

Hvad skal du bruge en tutor til?

Sammen med din tutor vil du finde ud af, hvilke færdigheder (kompetencer) du har brug for, og hvordan du kommer i besiddelse af de nødvendige kompetencer.

På HF skal du lære at studere, og kompetencerne handler blandt andet om, at

  • Du skal kunne bruge forskellige arbejdsformer og vide, hvordan du præsenterer et stof.
  • Du skal lære at finde informationer via nettet, i databaser og biblioteker.
  • Du skal træne din udholdenhed, så du også kan beskæftige dig med de sider af et stof, som du finder mindre interessante.
  • Du skal kunne samarbejde i grupper og kunne give og modtage evaluering i en positiv ånd.

 

Hvordan foregår samtalen?

Din tutor vil invitere dig til nogle samtaler i årets løb. 

Du får besked om, hvilke kompetencer der kræves for at kunne klare en HF-eksamen. 

I vil tale om, hvordan det går i de enkelte fag, om dine styrker og udfordringer osv. I vil også lægge en plan, hvis der er noget, der kræver en ekstra indsats.

Til tutorsamtalerne bruger I et samtaleark, som din tutor har med. I udfylder arket sammen, og du får efterfølgende tilsendt en kopi.

Hvis du og din tutor synes, der er behov for ekstra samtaler, finder I sammen ud af et passende tidspunkt. Det kan f.eks. være som opfølgning på noget af det, I har drøftet ved en tidligere samtale.