E-sport

HF krydret med gaming

E-sport

matematik B + mediefag c

Fagpakken E-sport er for dig, der fx gerne vil være datamatiker, multimediedesigner eller webudvikler.

Med denne pakke kan du dygtiggøre dig inden for e-sport samtidig med, at du sikrer dig adgang til videregående uddannelser. Overblik, koncentration og kommunikation er vigtige egenskaber som gamer, og det er også kompetencer du skal udvikle og bruge, når du tager en HF. God fysisk form er også en vigtig brik i det digitale spil, og derfor kræver denne fagpakke Idræt C som kreativt fag.

VGT samarbejder med E-sport Danmarks uddannelsesafdeling, DGI Vestjyllands E-sportsafdeling og med E-sport centret i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, og der er gjort plads til e-sport træning i skemaet.

Valgfag

Vælger du denne fagpakke, skal du yderligere vælge et valgfag på C-niveau.

Fordeling af fag

Fag 1. SEM. 2. SEM. 3. SEM. 4. SEM.
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
NF (C-C-C)*
KS (C-C-B)**
Større skriftlig opgave
Projekt-praktikforløb
Kreativt fag
Idræt C
Fagpakker
Matematik B
Mediefag C
Valgfag
Valgfag (C el. C → B)

*NF består af fagene Kemi C, Biologi C og Naturgeografi C
**KS består af fagene Religion C, Samfundsfag C og Historie B