Force

Få psykologisk indsigt og sæt fokus på krop og fysik

FORCE

Psykologi C + Idræt B

Fagpakken Force er for dig, der fx gerne vil arbejde inden for forsvaret, politiet, som redder eller lignende.

Med idræt på skemaet lærer du om krop og sundhed gennem både teori og træning, så du både mærker og forstår idrættens betydning for kroppen.

Psykologien giver dig samtidig en grundlæggende viden om, hvordan menneskets identitet dannes, og hvordan mennesker reagerer i forskellige situationer.

For at vælge fagpakken, skal du have Idræt C som kreativt fag i 1. HF.

Valgfag

Vælger du denne fagpakke skal du yderligere vælge et valgfag på C- eller B-niveau.

Fordeling af fag

Fag 1. SEM. 2. SEM. 3. SEM. 4. SEM.
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
NF (C-C-C)*
KS (C-C-B)**
Større skriftlig opgave
Projekt-praktikforløb
Kreativt fag
Idræt C
Fagpakker
Psykologi C
Idræt B
Valgfag
Valgfag (C el. C → B)

*NF består af fagene Kemi C, Biologi C og Naturgeografi C
**KS består af fagene Religion C, Samfundsfag C og Historie B