enkeltfag

HF som enkeltfag er en mulighed, hvis du ønsker at dygtiggøre dig i et fag eller to på gymnasialt niveau.

VGT tilbyder disse fag på Hf-enkeltfag:

  • Dansk A
  • Engelsk C/B
  • Samfundsfag C/B
  • Psykologi C
  • Matematik C.

Fagene er inddelt i A-, B- og C-niveauer, hvor A er det højeste.

Sådan kommer du i gang

Optagelse på Hf-enkeltfag sker ud fra en konkret vurdering af ansøgerens kvalifikationer og efter en samtale med en studievejleder.

Du skal have forkundskaber, som svarer til folkeskolens 10. kl. eller evt. 9. kl., og du skal have været ude af folkeskolen mindst ét år.

Du bliver optaget ved at henvende dig til en studievejleder.

Studievejleder

Inge-Lise Raeder (ir)
Lektor, læsevejleder
Tysk · Filosofi