HF-enkeltfag i Tarm

På Hf-enkeltfag i Tarm kan du tage både enkelte HF-fag og en hel fagpakke.

Hf-enkeltfag i Tarm er en del af Vestjysk Gymnasium Tarm, VGT, og eleverne på Hf-enkeltfag kan bruge kantine, studieværksted, videnscenter mm. på lige fod med skolens øvrige elever og kursister.

Hf-enkeltfag i Tarm er placeret på skolen, så eleverne har deres eget klasselokale og et tilstødende opholdsrum. Der er også en kaffemaskine, og ofte får eleverne på Hf-enkeltfag deres eget særlige miljø på skolen.

Hf-enkeltfag i Tarm

Hf-enkeltfag har sit eget lokale på gymnasiet i Tarm. I har jeres egen kaffemaskine, og der er et opholdsrum lige ved siden af klasselokalet.

Elever på Hf-enkeltfag benytter også VGT’s kantine, videnscenter og øvrige faciliteter.

Afbud

Bliver du nødt til at være fraværende fra undervisningen, skal du melde fra på Lectio.

Parkering

Du kan parkere på parkeringspladsen ved Tarm Kirke eller på p-pladsen over for VGT på Skolegade.

Videnscenteret

Alle elever på Hf-enkeltfag kan bruge Videnscenteret, som er åbent det meste af dagen.

Her kan du:

  • bruge lokalets pc’er med undervisningsprogrammer, internetadgang etc.
  • benytte håndbøger og opslagsværker
  • læse lektier
  • arbejde i din læse- eller studiegruppe
  • læse aviser og tidsskrifter

 

Trivsel

Vi lægger vægt på, at Hf-enkeltfag er en skole, hvor alle unge og voksne trives.

Studiemiljøet bygger på et socialt fællesskab med:

  • respekt for den enkelte og plads til mangfoldighed
  • åbenhed, ansvar og tolerance
  • seriøs, aktiv og engageret deltagelse i undervisningen og andre aktiviteter

På Hf-enkeltfag vil du møde kompetente og engagerede medarbejdere med fokus på at sikre et godt fagligt og menneskeligt udbytte af undervisningen.