Studieaktivitet ved Hf-enkeltfag

Vi forventer, at elever deltager stabilt, velforberedt, aktivt og ansvarligt i undervisningen. Det er nødvendigt for at få en god uddannelse og for at samarbejdet med lærere og elever fungerer godt.

På Hf-enkeltfag er du en del af et voksenmiljø. Du skal selv følge din studieaktivitet og rette op på evt. mangler. Du er velkommen til at kontakte din lærer, vejleder og evt. tutor for at få vejledning om forbedring af studieaktiviteten.

Fremmøde til undervisningen

Der er mødepligt til undervisningen, og alt fravær uanset årsag registreres af læreren.

Skriftligt arbejde

Rettidig aflevering af skriftlige opgaver i undervisningen er en del af studieaktiviteten, og manglende aflevering administreres på samme måde som fravær.

Afbud

Hvis du er forhindret i at deltage i en undervisningsgang, skal dette meddeles til skolen inden eller på undervisningsdagen – efter den praksis, som er udmeldt på dit/dine hold.

Kantine

På Vestjysk Gymnasium Tarm er der kantine, hvor du kan købe mad, snacks og drikkevarer.

Parkering

Parkering finder sted på P-pladserne omkring gymnasiet – på Skolegade og Kirkegade.

Studieværksted

Studieværkstedet kan benyttes af alle elever på Hf-enkeltfag og er åbent det meste af dagen.

Her kan du:

  • bruge lokalets pc’er med undervisningsprogrammer, internetadgang etc.
  • benytte håndbøger og opslagsværker
  • læse lektier
  • arbejde i din læse- eller studiegruppe
  • læse aviser og tidsskrifter

Trivsel

På Hf-enkeltfag lægger vi vægt på at være en skole, hvor alle unge og voksne trives.

Studiemiljøet bygger på et socialt fællesskab med:

  • respekt for den enkelte og plads til mangfoldighed
  • åbenhed, ansvar og tolerance
  • seriøs, aktiv og engageret deltagelse i undervisningen og andre aktiviteter
  • På Hf-enkeltfag vil du møde kompetente og engagerede medarbejdere med fokus på at sikre et godt fagligt og menneskeligt udbytte af undervisningen.