Studieaktivitet ved Hf-enkeltfag

Vi forventer, at elever deltager stabilt, velforberedt, aktivt og ansvarligt i undervisningen. Det er nødvendigt for at få en god uddannelse og for at samarbejdet med lærere og elever fungerer godt.

På Hf-enkeltfag er du en del af et voksenmiljø. Du skal selv følge din studieaktivitet og rette op på evt. mangler. Du er velkommen til at kontakte din lærer, vejleder og evt. tutor for at få vejledning om forbedring af studieaktiviteten.

Fremmøde til undervisningen

Der er mødepligt til undervisningen, og alt fravær uanset årsag registreres af læreren.

Skriftligt arbejde

Rettidig aflevering af skriftlige opgaver i undervisningen er en del af studieaktiviteten, og manglende aflevering administreres på samme måde som fravær.

Afbud

Hvis du er forhindret i at deltage i en undervisningsgang, skal dette meddeles til skolen inden eller på undervisningsdagen – efter den praksis, som er udmeldt på dit/dine hold.