AT 5

Det skal I arbejde med i 2.g.

Alt fra 1.g samt: videnskabsteori og metode

AT5 – Studierejsen

Formål

I AT5 skal I skrive jeres AT-opgave. I skal inden rejsen have lavet en problemformulering, som I kan arbejde med på studierejsen.

Det må gerne være en innovations-problemformulering.

Lektier ud over ressourcerum

  • VGTs Skrivemetro > AT-linjen > Station AT5
  • Om de involverede fags metoder i: AT-håndbogen.

Mål

Du skal lære:

  • At arbejde med empiri og evt. selv skabe empiri gennem feltarbejde, dvs. metoder i praksis.
  • At skrive en AT-opgave, dvs. et sammenhængende skriftligt produkt, som typisk vil være det, du laver, når du skal forsvare din synopsis til en eksamen.

Progression

Du skal arbejde videre med det, du lærte om problemformuleringer og metoder i 1.g og AT4.

Produktkrav

Produktet skal ikke være en synopsis, men er i øvrigt frivilligt og må gerne være utraditionelt og alternativt. Det skal dog indeholde en sag, problemformulering og besvarelse af denne.

Lærermateriale AT5