Forretningsorden

I forretningsordenen for VGT’s bestyrelse kan du læse om bestyrelsens arbejde og om, hvilke regler bestyrelsen skal følge i forhold til fx møder, konstituering og arbejdsfordeling.