Indsatsområder

VGT vil i skoleåret 2020/2021 særligt arbejde med:

flerfaglighed og projektarbejde

  • At skabe nye måder at lære på
  • At give eleverne spændende oplevelser
  • At skabe en skole med en attraktiv, udadvendt profil

Klassens læringskultur

Arbejde med opbyggelse af en læringskultur, hvor:

  • man tør øve sig i klasserummet
  • angsten for at begå fejl modarbejdes
  • man opbygger evnen til vedholdenhed
  • alle føler og tager ansvar for læringsfællesskabet
  • alle forventer, at man gør sit bedste
  • man møder inspirerende undervisning