Indsatsområder

VGT vil i skoleåret 2018/2019 særligt arbejde med:

Digital dannelse

  • Hensigtsmæssig informationssøgning og informationsbrug
  • Kildekritik
  • Digital dannelse ”for mig”, ”for klassen” og ”for mig i verden”

Klassens læringskultur

Arbejde med opbyggelse af en læringskultur, hvor:

  • man tør øve sig i klasserummet
  • angsten for at begå fejl modarbejdes
  • man opbygger evnen til vedholdenhed
  • alle føler og tager ansvar for læringsfællesskabet
  • alle forventer, at man gør sit bedste
  • man møder inspirerende undervisning