Indsatsområder

VGT vil i skoleåret 2017/2018 særligt arbejde med:

Formativ evaluering

  • Målrettet arbejde med individuelle læringsplaner for den enkelte elev
  • Den enkelte elev får løbende feedback på sit arbejde, så det står klart, hvad han/hun har lært og kan gøre for at forbedre sin faglighed.

Klassens læringskultur

Arbejde med opbyggelse af en læringskultur, hvor:

  • man tør øve sig i klasserummet
  • angsten for at begå fejl modarbejdes
  • man opbygger evnen til vedholdenhed
  • alle føler og tager ansvar for læringsfællesskabet
  • alle forventer, at man gør sit bedste
  • man møder inspirerende undervisning