Frivilligt arbejde

Når du yder en frivillig indsats, bliver du ofte belønnet med mange gode oplevelser undervejs.

Som frivillig kan du hjælpe andre, der uden din indsats ikke havde de samme muligheder. Derudover kan det frivillige arbejde også betyde, at du bliver en del af et nyt fællesskab med alle de fornøjelser, der er ved at lære nye mennesker at kende.

Bonus på CV’et

VGT opfordrer unge med overskud til at lave frivilligt arbejde undervejs på studiet. Når du yder en frivillig indsats, viser du et overskud og en evne til at bidrage positivt på dine omgivelser. Derudover er der også gode point at hente på CV’et, og hvis du skal søge ind på en uddannelse via kvote 2.

PROJEKT FRIVILLIG

Projekt Frivillig arbejder for at give unge lyst til at kaste sig ud i frivillige aktiviteter. VGT samarbejder med Projekt Frivillig for at inspirere skolens elever til at tage del i frivilligt arbejde og opleve værdien af at hjælpe andre.

Projekt Frivillig samarbejder blandt andet med foreninger og frivillighedsvejledere på ungdomsuddannelserne om at informere unge om mulighederne for at yde en frivillig indsats.

Læs mere om Projekt Frivillig på projektets egen hjemmeside

Regionale konsulenter

Projekt Frivillig har regionale konsulenter, der dækker hele Danmark, og frivillighedsvejledere på de fleste af landets kompetencegivende ungdomsuddannelser og arbejder tæt sammen med mange forskellige frivillige foreninger.

Kontakt

På VGT er Kitti Møller vejleder for Projekt Frivillig.

Kitti Møller
Sekretær, elevadministration