Ny elev

Vi har nu sendt brev i e-boks ud til de elever, der pr. 1. august 2020 er optaget på STX og HF. I brevet finder du også et introhæfte med generelle oplysninger om hverdagen på skolen samt om introaktiviteter i skoleårets begyndelse.

 

Overblik

Her kan du få et overblik over ansøgningsprocessen til STX og HF på VGT.

Den 1. marts 2020 er fristen for at søge om optagelse på STX. Hvis du søger senere end denne dato, skal du til en optagelsesprøve – også selvom dit karaktersnit fra folkeskolen er højt nok.

Hvis du pt. ikke går i skole, skal du huske at vedhæfte dit eksamensbevis for 9. klasse og evt. for 10. klasse. Selvom du har afsluttet 10. klasse, skal du også medsende dit eksamensbevis for 9. klasse.

Sidst i marts modtager du et brev via e-boks, hvor det fremgår hvilket gymnasium, du har fået reserveret en plads på.

Hvis du er under 18 år, sender vi også brevet til dine forældres e-boks. Din reservation er betinget af, at du opfylder adgangskravene for optagelse på gymnasiet.

Kravet for direkte optagelse på STX er et gennemsnit på 5,0. Når du har afsluttet din afgangseksamen, vil det stå klart, om du kan optages direkte på gymnasiet, eller om du skal til optagelsesprøve og samtale, før du kan optages.

Hvis du kommer fra en prøvefri skole, skal du med sikkerhed til optagelsesprøve.
En eventuel optagelsesprøve finder sted på det gymnasium, du har valgt som din første prioritet. Det er også dette gymnasium, der ud fra prøven og en samtale afgør, om du kan blive optaget.

Optagelsesprøve

Vi afvikler optagelsesprøver i fire omgange. Du får direkte besked om, hvilken af optagelsesprøverne, du skal til.

Den første optagelsesprøve finder sted den 29. april 2020 kl. 10-14.
Denne prøve er for dig, der:

 • kommer fra en prøvefri skole
 • ikke har et 2. fremmedsprog i folkeskolen

 

Den anden optagelsesprøve finder sted den 12. juni 2020 kl. 10-14.
Denne prøve er relevant for dig, der:

 • har søgt om optagelse senere end den 1. marts 2019
 • ikke er vurderet uddannelsesparat.
 • ikke har fået karakteren 5 i de afsluttende standpunktskarakterer.
 • har været syg i forbindelse med afgangseksamen i folkeskolen.
 • er vurderet uddannelsesparat, men ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • var syg i forbindelse med den første optagelsesprøve

 

Den tredje optagelsesprøve er en sygeprøve, der afvikles den 29. juni 2020 kl. 10-14.
Denne prøve er relevant for dig, der:

 • var syg i forbindelse med de foregående optagelsesprøver
 • ikke bestod de første optagelsesprøver.

Fjerde og sidste optagelsesprøve er den 4. august 2020 kl. 10-14.

 

Prøvernes indhold

Det er Undervisningsministeriet, der udarbejder optagelsesprøverne og står for vurderingen.

Optagelsesprøven består af skriftlige opgaver inden for fagene:

 • dansk
 • matematik
 • engelsk
 • fysik/kemi

 

Prøverne finder sted på gymnasiet og varer 4 timer. De bliver bedømt med ”bestået” eller ”ikke bestået”. Du modtager din bedømmelse via e-boks senest to uger efter prøven.
Du kan se eksempler på en optagelsesprøve her:

 

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål om din optagelse på VGT, er du velkommen til at kontakte os:

 

Kitti Møller (km)
Sekretær, elevadministration
97371833