Studiesupport

– få støtte både fagligt og personligt

Læsetest for alle

Alle elever på VGT screenes i løbet af 1.hf og 1.g for at teste læsehastighed, læseforståelse og stavekundskaber. Det sker, fordi det er ærgerligt, hvis gode evner bremses af et læseproblem, man sagtens kan gøre noget ved.

Efter screeeningen modtager hver elev en tilbagemelding, og har man brug for det, får man et tilbud om samtale /undervisning hos en læsevejleder. Undervisning i læsevejledning foregår typisk på små hold efter skoletid.