MUS-samtaler

Alle medarbejdere indkaldes til MUS én gang om året for at understøtte den enkeltes kompetenceudvikling i det daglige arbejde. Samtidig skal samtalerne bidrage til, at medarbejder og ledelse hele tiden holder et fælles fokus på skolens visioner og mål. Endelig har samtalen til formål at sikre bedst mulig trivsel for alle medarbejdere på VGT.

Samtalen er en personlig samtale mellem medarbejderen og dennes nærmeste leder, hvor parterne taler om:

  • hvordan leder og medarbejder hver især ser på medarbejderens nuværende og kommende opgaver
  • hvordan medarbejderen trives på og med sit arbejde
  • hvilke behov medarbejderen har for intern/ekstern efteruddannelse

Resultatet af drøftelserne gennem MUS-samtalen bruges til udarbejdelsen af en individuel kompetenceudviklingsplan for medarbejderen. Den individuelle kompetenceudviklingsplan er en aftale, som indgås mellem medarbejderen og skolens ledelse om de fremtidige udviklingsinitiativer, som parterne er blevet enige om, at medarbejderen skal deltage i.

Såvel det udfyldte MUS-skema, referatet af samtalen og den individuelle kompetenceudviklingsplan bliver gemt i to eksemplarer, hvoraf medarbejderen får det ene og ledelsen opbevarer det andet.

Formen i samtalen og de spørgsmål, der stilles, kan variere fra år til år. Formålet med dette er, at fokus i MUS-samtalen kan variere, og at MUS-samtalernes tyngdepunkt kan være forskelligt fra år til år i forhold til fx aktuelle pædagogiske, administrative eller organisatoriske indsatsområder. Formålet med at variere eller udvikle MUS-skabelonen er også, at der ikke går automatik i spørgsmål og svar i samtalerne.

Nye eller ændrede skabeloner/skemaer for MUS-samtalerne drøftes i SU, inden de tages i brug.