Studiesupport

– få støtte både fagligt og personligt

Ordblind

På VGT screener vi alle elever i løbet af 1.hf og 1.g for at teste læsehastighed, læseforståelse og stavekundskaber. Det gør vi for at sikre, at du får den støtte, du har brug for, hvis det viser sig, at du er ordblind.

Hvis du er ordblind, kan du nemlig søge støtte hos SU-styrelsen (specialpædagogisk støtte SPS).

Støtten består af en it-rygsæk, der indeholder en pc med scanner og læse-og staveprogrammer, der kan afhjælpe ordblindheden.

Du har også mulighed for at få sekretærhjælp til eksamen.

Louise er ordblind – læs artikel med hende her