Fravær på VGT

Vi registrerer løbende fraværet for skolens elever i forhold til både fremmøde og aflevering af opgaver.