Beskyttelse af personoplysninger

Med henblik på at leve op til EU-forordningen vedrørende håndtering af persondata, har Vestjysk Gymnasium Tarm tilknyttet en Databeskyttelsesrådgiver (DPO).

DPO’ens opgave er at fungere som skolens faglige sparringspartner omkring skolens interne og eksterne håndtering af personoplysninger. Formålet er at personoplysninger håndteres korrekt og ikke kommer i de forkerte hænder.

Det kan fx være afklaring af hvilke personoplysninger om medarbejdere eller elever, der må deles med andre (fx i forbindelse med studierejser m.m.), eller information om skolens slettepolitik.

Selvom DPO’ens opgaver primært er understøttelse af skolens ledelse, har skolens medarbejdere ligeledes mulighed for, i begrænset omfang, at søge råd og vejledning hos DPO’en.

Kontakt

DPO’en træffes via mail: DPO@herningsholm.dk på tlf. 25 42 48 24 el. tlf. 25 42 48 18.

Sådan behandler vi persondata

Følgende filer beskriver, hvordan vi på VGT behandler persondata:

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med jobansøgning

Læs mere