Musik[-]matematisk

Når logik og musik klinger godt

Musikmatematisk

Musik A og Matematik A

På den musiskmatematiske studieretning får du mulighed for at dygtiggøre dig i musikkens verden i forhold til både sang, instrumenter og teori.

Matematikken sætter dine logiske og analytiske evner i sving, og den binder samtidig skalateori, klang og musikalsk analyse naturligt sammen.

Udover musikalske optrædener i det daglige er der cirka hvert andet år musical, hvor alle der har lyst, kan medvirke.

Her plejer eleverne på de musiske studieretninger at spille en stor rolle. Musicalen giver mulighed for at kombinere det musikalske med drama og replikker og at finde nye venner på tværs af årgange og uddannelser.

STUDIERETNINGS[-]OVERSIGT

Fag GF 1.G 2.G 3.G
Studieretningsfag
Matematik A
Musik A
Obligatoriske fag
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Oldtids­kundskab C
Religion C
Samfunds­fag C
Fysik C
Idræt C
Natur­geografi C/Biologi C
Biologi B/Naturgeografi B
Naturviden­skabeligt grund­forløb
Almen sprog­forståelse
Studie­retnings­projekt
2. fremmedsprog B *
Tysk B
Fransk A
Spansk A
Valgfag
Valgfag C → B­, B → A
Valgfag C

* Vælger du fransk eller spansk på A-niveau, har du brugt dit A-niveau valg.