Bliv elev på VGT

– Og en del af historien!

KOM TIL ÅBENT HUS PÅ VGT

Er du interesseret i at starte på STX eller HF? Så ring på telefon 97371833 og book en tid til et besøg d. 29. januar kl. 10-14 eller d. 1. februar kl. 19-21. Du kan også booke en tid ved at sende en mail til vgt@vgt.dk, hvor du skriver, hvor mange I er, og hvornår I gerne vil komme.

Lørdag den 29. januar kl. 10-14
Denne dag har vi fysisk åbent hus på skolen. Her er du meget velkommen til at kigge ind, så du kan få en fornemmelse af stedet og snakke med nogle af vores elever og lærere. Vores elever viser rundt og fortæller om hverdagen på skolen, og lærerne er også klar til at svare på spørgsmål.

Vi laver rundvisninger i små hold, så du trygt kan deltage.

  • Book en tid for dit besøg ved at ringe på telefon 97 37 18 33 eller send en mail på vgt@vgt.dk

 

Tirsdag den 1. februar kl. 19-21
Her inviterer vi til virtuelt åbent hus, så du kan deltage online hjemmefra.

For at deltage i virtuelt åbent hus skal du bruge en computer med netadgang og programmet Teams.

  • Book en tid til et virtuelt besøg ved at ringe på telefon 97 37 18 33 eller send en mail på vgt@vgt.dk

 

Et lille gymnasium med høj faglighed

VGT er et af landets mindste gymnasier og samtidig også et af de gymnasier, der har det højeste faglige niveau. De gode resultater kommer ikke af sig selv, men går hånd i hånd med et godt socialt fællesskab. På VGT har vi mange projekter og forløb, hvor vi arbejder sammen på tværs af klasser og årgange, så vi kommer til at kende hinanden godt på tværs.

Der kan dukke mange spørgsmål om, når man skal vælge ungdomsuddannelse. Personlige interesser, fremtidsdrømme, fagligt niveau og det sociale fællesskab er bare nogle af de mange overvejelser, man kan have.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om STX, HF, hverdagen på skolen eller noget helt fjerde.

Ring på 97 37 18 33 – så er vi klar til at hjælpe.

 

STX og HF giver dig stærke kort på hånden

Som elev på VGT bliver du en del af en ambitiøs skole, der åbner nye fællesskaber og fremtidsmuligheder op for dig.

Du kan vælge mellem uddannelserne HF og STX, der på hver sin måde ruster dig godt til at gå den fremtid i møde, du drømmer om.

HF er for dig, der går målrettet efter en mellemlang videregående uddannelse. Den tager 2 år, er praktisk orienteret og arbejder meget tværfagligt. Den har fokus direkte videre mod konkrete professioner som folkeskolelærer, sygeplejerske, fysioterapeut, politibetjent og meget mere.

STX er for dig, der måske endnu ikke har taget endeligt stilling til, hvilken uddannelse du gerne vil videre på efterfølgende. STX tager tre år, og med en klassisk studentereksamen holder du alle døre åbne og får en bred almendannende uddannelse med dig.

 

Virtuel rundvisning på VGT
med Jakob og Sofie

Se video

HF på VGT

HF står for Højere Forberedelseseksamen og er en 2-årig uddannelse, der giver dig adgang til en række mellemlange videregående uddannelser. På HF kobler vi teori og praksis tæt sammen og har løbende fokus på, hvilken videregående uddannelse, der er den rigtige for dig.

Se vores film om HF:

Se video

STX på VGT

STX er den klassiske studentereksamen, der tager tre år, og det er også den ungdomsuddannelse, der åbner flest døre til de videregående uddannelser.

På VGT kan du vælge mellem 11 forskellige studieretninger inden for naturvidenskab, samfundsfag, sprog og musik.

Med Studieretningsvælgeren kan du prøve dig frem og se, hvilke studieretninger og valgfag du kan kombinere. Efterfølgende kan du på Adgangskortet se, hvilke videregående uddannelser dine fag giver dig adgang til.

Se video

 

 

 

KOM GODT I GANG PÅ VGT

Vi lægger vægt på, at det sociale miljø er godt og trygt, så ingen føler sig alene. Vi begynder blandt andet hvert skoleår med en picnic, hvor førsteårselever møder eleverne fra 2. g og 2. HF.

Samtidig får alle nye elever fra den første dag en makker, så alle har nogen at støtte sig til, mens de lærer skolen og studielivet at kende.

Læs mere om Netwerk på VGT