Skriftlig aflevering

Derfor

  • Skriftlige opgaver er en vigtig del af din undervisning.
  • Skriftlige opgaver giver dig viden.
  • Skriftlige opgaver træner studie- og arbejdsevne.

Derfor har du som elev pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver til tiden.

Afleverer du ikke dine opgaver, bliver det regnet for fravær, og det vil tælle med i den samlede fraværsopgørelse.

Sådan

Når du skal aflevere skriftlige opgaver er proceduren, at du afleverer dem elektronisk via Lectio.