Skriftlig aflevering

Derfor

  • Skriftlige opgaver er en vigtig del af din undervisning.
  • Skriftlige opgaver giver dig viden.
  • Skriftlige opgaver træner studie- og arbejdsevne.

Derfor har du som elev eller kursist pligt til at aflevere alle skriflige opgaver til tiden.

Afleverer du ikke dine opgaver, bliver det regnet for fravær, og det vil tælle med i den samlede fraværsopgørelse.

Sådan

Når du skal aflevere skriftlige opgaver er proceduren sådan:

1. Du afleverer dine opgaver elektronisk via Lectio.

Det er op til den enkelte lærer, om du også skal aflevere en printet version af opgaven.

Det følgende er kun til dem, der ikke afleverer til tiden:

2. Afleverer du ikke til tiden, skal du aflevere opgaven på kontoret, hvor den bliver stemplet med ”for sent afleveret”.

3. På kontoret bliver der en gang om ugen udskrevet en liste med elever, som mangler at aflevere opgaver. De pågældende elever skal møde i Blækhuset mandag i den efterfølgende uge og modtager en meddelelse om det i Lectio.

Blækhuset har til huse i fællesarealet, og det har åbent i 8. og 9. lektion hver mandag.

I Blækhuset skriver og afleverer du den eller de manglende opgaver.

4. Møder du ikke op i Blækhuset, får du en skriftlig advarsel.

5. Hvis du når at skrive din opgave inden onsdag, kan du stadig aflevere den på kontoret og behøver ikke møde op i Studieværkstedet. Du får dog fortsat delvist fravær for opgaven.

6. Afleverer du for sent gentagne gange, modtager du en skriftlig advarsel.