Bestyrelsen

Vestjysk Gymnasium Tarm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning.

VGT ledes af en bestyrelse på ni medlemmer med stemmeret.

Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af VGT.

Blandt arbejdsopgaverne at fastlægge institutionens målsætning og strategi for uddannelserne på kort og lang sigt.

Bestyrelsens arbejde

I fanerne til venstre kan du læse mere om bestyrelsens område og ansvar.