Snyd med skriftlige opgaver

Eksamen

Snyd i forbindelse med eksamen medfører automatisk bortvisning fra den pågældende eksamensaktivitet. Du kan ikke gå til den pågældende eksamen før i næste eksamens-termin, typisk 1 år senere.

Andre skriftlige opgaver

Det opfattes som snyd, hvis du helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis du lader en anden skrive besvarelsen for dig.

Der gælder følgende sanktioner:

  1. Pædagogisk tilrettevisning. Besvarelsen registreres som ikke afleveret (vedr. forsømmelse) og læreren giver administrationen besked. Kopi i elevmappen.
  2. Skriftlig advarsel ved gentaget snyd, uanset fag.
  3. Henvisning til at aflægge prøve i alle eller nogle fag på det pågældende klassetrin.
  4. Stop for SU pga. manglende studieaktivitet.

Obligatoriske opgaver

Ved snyd i forbindelse med da/hi-opgaven, studieretningsopgaven, historieopgaven, andre interne opgaver eller ved årsprøver erklæres besvarelsen ugyldig, og du kan ikke umiddelbart rykkes op til næste klassetrin. Rektor afgør, om du kan få mulighed for at besvare en ny opgave.