Hold kontakten ved lige

Du er altid velkommen til at besøge din gamle skole. Ring gerne i forvejen, hvis du søger noget bestemt.

Gamle elevers fest

Hvert år den sidste fredag i oktober inviterer vi til Gamle Elevers Fest. Du kan købe billet og læse mere om festen, hvis du følger festudvalgets Facebookside:

Kristine Holm Kjær (khk)
Naturvidenskabskoordinator
Biologi · Kemi

Jubilæumsbesøg

Mange gamle VGT’ere mødes, når de har jubilæum, og mange lægger vejen forbi VGT og får en rundvisning.

Hvis du har realist-, studenter- eller HF-jubilæum har vi ofte brugt følgende model:

  • Årgangen sætter selv en kæde i gang for at finde de gamle klassekammerater. På skolen har vi af gode grunde ikke jubilaradresserne. Det er en god ide at finde en kontaktperson i hver klasse som tovholder.
  • Kontakt VGT på vgt@vgt.dk og aftal dato og tidspunkt for besøget. Vi har ofte jubilæumsbesøg i maj og juni.

Programmet kunne være:

  • Man mødes på skolen kl 14:00, hvor man efter modtagelse vises rundt og orienteres om VGT i dag. Skolen er i den forbindelse vært ved en lille forfriskning.
  • Arrangementskomittéen har aftalt festmenu mm. med Bechs Hotel, hvor resten af dagen tilbringes. På hotellet kan man også leje et værelse, hvis man ønsker at overnatte.

Hvis jubilarerne ønsker, at lærerne fra den gang skal inviteres med til besøget og festen, vil skolen gerne være med til at skabe kontakt til de (ofte) pensionerede lærere. Som gode værter bør man betale udgifterne for de inviterede lærere.

 

Catarina Kastrup (cat)
Rektor
22281368

FORENINGEN VGT’S VENNER

Skolens støtteforening VGT’s Venner har eksisteret siden 1947.

Foreningen er åben for alle, der vil støtte VGT, det lokale gymnasium og hf-kursus. Foreningens formål er dels at knytte en levende forbindelse mellem skolen og dennes opland, dels at støtte sådanne formål, som ikke naturligt kan løses af skolens økonomiske administration.

Dette formål søges opfyldt ved

  • støtte til skolens kulturelle liv
  • støtte til skolens elever

Fra 1947 til 2014 har foreningen ejet “Hytten” i Klegod, men på grund af manglende økonomiske muligheder for at vedligeholde og opdatere bygningerne er grunden og huset blevet solgt.