STX

Den klassiske studentereksamen

STX giver flest muligheder

Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om du også får mange fag, som du ikke selv kan vælge til eller fra.

Efter STX kan du søge optagelse på en videregående uddannelse.

En STX giver direkte adgang til langt de fleste uddannelser.

Du vælger STX, hvis du:

  • Gerne vil have en bred ungdomsuddannelse, der målretter sig mod alle uddannelser
  • Kommer fra 9. eller 10. klasse
  • Kan lide at arbejde både teoretisk og praktisk med fagene

GrUndforløb og studieretning

Det tager tre år at tage en studentereksamen, STX. Det første halve år er et grundforløb, hvor du bliver introduceret til din nye uddannelse.

På VGT har vi valgt, at grundforløbet er ens for alle; dermed bliver det muligt at skifte klasse i forbindelse med det endelige studieretningsvalg til december. Efter grundforløbet fortsætter du på en studieretning i to et halvt år.

På hver studieretning er der tre studieretningsfag, som i særlig grad giver netop den retning sit særpræg. Du skal vælge retning efter, hvor dine interesser er, og hvor du helst vil opnå de bedste kvalifikationer.

Afvekslende undervisning

Undervisningen på STX veksler mellem perioder med projektarbejde og mere klassisk undervisning. I mange fag er vi ude af huset og oplever, hvordan man arbejder og forsker på virksomheder, museer, mediehuse eller universiteter.

Oversigt over studieretninger

Natur

Læs mere

På de naturvidenskabelige studieretninger bruger vi en del af tiden i laboratoriet, hvor vi laver forsøg og eksperimenter.

I matematik får du værktøjer til at bearbejde de problemstillinger, du støder på i de andre naturvidenskabelige fag.

Biotek
Matematik
Fysik
Bioteknologi
Bioscience
Kemi
Biologi
Science
Matematik
Fysik
Kemi

Samfund

Læs mere

I samfundsvidenskab gælder det om at at få fingrene ned i virkeligheden. Vi laver ikke forskning ud i det blå, men med et formål. Når vi laver feltarbejde, er det ikke for teoriens skyld, men for at bruge det.

Den samfundsvidenskabelige studieretning lægger vægt på samfundsfag, matematik og psykologi.

Samfunds[-]matematisk
Matematik
Samfundsfag
Global
Samfundsfag
Engelsk

Sprog

Læs mere

På vores sprogvidenskabelige studieretninger arbejder vi med politiske og sociale forhold i Danmark og i de lande, der påvirker vores virkelighed.

Arbejdet med fremmedsprog fylder en stor del af undervisningen, og du komme til at arbejde målrette på at blive god til fremmedsprog både i teori og praksis, mundtligt og skriftligt.

Supersproglig
Engelsk
Spansk
Fransk
Tysk
Fransksproglig
Samfundsfag
Engelsk
Fransk
Tysksproglig
Samfundsfag
Engelsk
Tysk

Musik

Læs mere

De musiskvidenskabelige studieretninger er for dig,:

  • der omgiver dig med musik i din hverdag
  • der er god til at spille et instrument eller har andre kreative evner
  • der kan lide, at fag er både teori og praksis
  • der har lyst til at lære at fortolke og forstå kunst og musik
  • der drømmer om et liv med musik
Musik[-]matematisk
Musik
Matematik
Musiksproglig
Engelsk
Musik