Tysksproglig

Det tyske sprog i tale og skrift

TYSK SPROG OG SAMFUND

Engelsk A, Tysk A og Samfundsfag B

Som på de øvrige sproglige studieretninger fokuserer vi på denne studieretning også på at du bliver god til at skrive og tale studieretningens sprog.

Derudover sammenholder vi dansk kultur og samfundsforhold med andre landes.

Både i 2. og 3. g tager vi på studietur til et engelsk- eller tysktalende land, hvor vi ser nærmere på lokalområdets kultur, samfund og sprog.

I 3.g kommer studieturen til at indeholde et forløb på en sprogskole.

STUDIERETNINGS[-]OVERSIGT

Fag GF 1.G 2.G 3.G
Studieretningsfag
Engelsk A
Tysk A
Samfunds­fag B
Obligatoriske fag
Dansk A
Historie A
Oldtids­kundskab C
Religion C
Matematik B
Fysik C
Idræt C
Naturgeografi C
Biologi B
Naturviden­skabeligt grund­forløb
Almen sprog­forståelse
Studie­retnings­projekt
Kunstnerisk fag (vælg ét)
Billed­kunst
Medie­fag
Musik
Valgfag
Valgfag C → B­, B → A
Valgfag C