Elevtrivsels-[-]
undersøgelse

Her kan du se sammenfatningen af elevtrivselsundersøgelsen, som blev foretaget i 2021: