SU

Du kan søge SU 1 måned, før…

Du kan tidligst søge SU 1 måned, før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.

Du søger SU i minSU på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en digital signatur, som du kan bestille på su.dk. Det tager noget tid at få signaturen, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

Du skal være 18 år

Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan tidligst søge SU i minSU 1 måned før den dato, du kan få SU fra.

Svar på spørgsmål om SU

Har du spørgsmål om SU og erhvervsarbejde, skat eller noget helt tredje, kan du finde svaret på www.su.dk

Dine SU-breve i e-Boks

Breve om støtte bliver sendt til e-Boks. Du skal derfor huske at skaffe dig adgang til e-Boks via en digital signatur, en pinkode eller din adgangskode til netbank.
Breve med afslag på SU, påmindelser og lignende vil du fortsat også få med almindelig post.

SU er A-indkomst

Din SU-tildeling er almindelig A-indkomst, ligesom en evt. indkomst fra erhvervsarbejde i Brugsen. Det betyder, at du skal betale skat af beløbet.

Den elektroniske søgning, som er omtalt på SU-hjemmesiden kan endnu ikke bruges på Vestjysk Gymnasium Tarm.

Skat, når man ikke har erhvervsarbejde

Om du kommer til at betale skat af din SU, afhænger af din samlede indkomst (SU + erhvervsindtægter) og størrelsen af det såkaldte frikort-beløb. Frikort-beløbet kan ses i det skattekort, du har fået tilsendt fra Skat.

Er din eneste indkomst f.eks. 2000 kr. i SU pr. måned, og har du samtidig et frikort på 35.000 kr., kommer du ikke til at betale skat af beløbet, fordi årsindkomsten holder sig under de 35.000 kr.

Undgå automatisk skattetræk i SU-beløbet

Har du fået tilsendt et frikort (skattekort), tror SU-styrelsen, at du bruger det fuldt ud til erhvervsarbejde, og SU-styrelsen trækker derfor automatisk fuld skat af hele beløbet (eks. 40 pct. af de 2000 kr. = 800 kr. i eksemplet ovenfor). Derfor er det en god idé at kontakte Skat og fortælle, hvor meget af dit frikort, du regner med at bruge på erhvervsarbejde.

SU og erhvervsarbejde

Har du arbejde ved siden af, hvor du f.eks. tjener 2000 kr. om måneden, ser regnestykket således ud : Samlet A-indkomst fra SU og erhvervsarbejde : 24.000 + 24.000 = 48.000. Du skal betale skat af det beløb, der ligger ud over dit frikort på 35.000 kr. altså 13.000 kr.

Hvor meget du skal betale af de 13.000 kr. afhænger af trækprocenten, der står på skattekortet. Er denne f.eks. 40 pct. kommer du af med 5.200 kr. i skat.

Meget erhvervsarbejde i årets første måneder

Hvis du har meget erhvervsarbejde i årets første halvdel og samtidig får SU, skal du tænke dig grundigt om. Der kan jo ske det, at du får brugt frikortet op i denne periode, således at du resten af året kommer til at betale 40 pct. af såvel erhvervsindkomst som SU. Og har du så ikke fået sparet op i de måneder, hvor du ikke har betalt skat, kan økonomien blive lidt trang hen på efteråret.

Har du altså meget erhvervsarbejde, bør du kontakte Skat vedrørende en ordning, der sikrer et jævnt skattetræk i løbet af hele året.

Hvor meget må du tjene, før SU’en bliver ramt

For dem, der har erhvervsarbejde, er der endnu et interessant spørgsmål, nemlig hvor meget de må tjene, inden det går ud over SU’en. Her opererer SU-styrelsen med begrebet årsfribeløb (NB! Har intet med frikortsbeløbet i skattesammenhæng at gøre). Dets størrelse kan ses på SU-hjemmesiden.

Se nærmere på SU-hjemmesiden, hvor meget du må tjene i de måneder, du ikke modtager SU.