Brandinstruks

Ansvarsfordeling med videre ved brand og evakuering.

Ved konstatering af brand

Skolens kontor alarmeres øjeblikkeligt med præcis angivelse af, hvor det brænder.

Rektor er skolens interne leder.
Han forbliver på eller ved selve gymnasiebygningen og har ansvaret for:

 • at brandvæsenet bliver alarmeret
 • at evakueringsordre udsendes (eleverne skal tage tasker o.lign. med ud af klasserne, og dørene skal lukkes)
 • at vigtige papirer m.v. fjernes fra kontoret
 • at brandvæsenet modtager alle oplysninger, som har betydning for indsatsen

Vicerektor er skolens eksterne leder.
Han begiver sig til parkeringspladsen nord for Tarm kirke (Parkeringspladsen) og har ansvaret for:

 • at eleverne samles klassevis
 • at eleverne optælles
 • at rektor hurtigst muligt får besked om, hvorvidt alle elever er bragt i sikkerhed, og hvor savnede elever kan tænkes at opholde sig
 • at eleverne forbliver på parkeringspladsen, indtil anden ordre gives

Den enkelte lærer har ansvaret for,

 • at de elever, som han/hun underviser på evakueringstids- punktet, bringes i sikkerhed på parkeringspladsen.

Hvis branden opstår i frikvarteret, begiver eleverne sig straks til parkeringspladsen, og den lærer, som har undervist klassen i den forudgående time, har ansvaret for samling af eleverne klassevis.

Ankommet til parkeringspladsen sørger lærerne for:

 • at holde klassen samlet
 • at foretage optælling
 • at meddele ledende inspektor optællingsresultatet

Pedellen har ansvaret for:

 • at ventilationsanlægget stoppes og bistår brandvæsenet ved spørgsmål af teknisk art.

Ved brandvæsenets ankomst

Brandinspektøren/vicebrandinspektøren har brandinspektøren/vicebrandinspektøren det overordnede ansvar for den samlede indsats på selve bygningen.

Hvis det skønnes nødvendigt at flytte eleverne fra sportspladsen til en anden nærliggende lokalitet, har politiet ansvaret for, at det sker på betryggende måde.

Ved ‘fjernevakuering’ følger ledende inspektor og lærerne med eleverne.