Brand- og evakuerings[-]instruks

 

1.   Ved opdagelse af brand, vurder situationen – få overblik hvor det brænder

2.   Skolens kontor alarmeres STRAKS på tlf. 97 37 18 33 eller lokal 7001. Kontoret alarmerer hele skolen og ringer 112.

3.   Stands/begræns, hvis muligt LUK døre og VINDUER

4.   Alle forlader skolen ad nærmeste udgang og samles holdvis på parkeringspladsen ved kirken. Lærerne sikre at alle kommer med ud af undervisningslokalerne.

5.   På parkeringspladsen: Lærerne konstaterer om alle elever er tilstede. Rektor konstaterer om øvrigt personale er tilstede.

6.   Vicerektor indhenter information fra lærerne om alle elever er ude af bygningen.

7.   Serviceleder/vicerektor modtager brandvæsenet.

8.   Anvis hvor det brænder og hvad der brænder

9.   Serviceleder kontaktes på 20 47 47 10.