Alkoholpolitik

Sund fornuft

Fælles kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre sociale arrangementer på ungdomsuddannelser.

Baggrund

Som led i det generelle dannelsesprojekt vi udfører på gymnasierne, afvikler gymnasierne forskellige arrangementer med både et fagligt, dannende og socialt aspekt. Det være sig studieture, musikcafeer og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage.
Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor sætter gymnasierne gennem nærværende fælles kodeks ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på gymnasierne.
Vi vil med dette kodeks sætte rammer for, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol, på en måde så det harmonerer med skolernes værdier.

Kodeks

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på gymnasiet. Kun ved særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenseres der.

Studie- og introture
Ved introture er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage alkohol.
Studieture indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der – efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere – dispenseres herfor ved særligt programsatte aktiviteter, eksempelvis afslutningsaften, hvor alkohol kan indtages i begrænset omfang. Det er ikke lovligt at beruse sig.

Fester og cafeer
Der afvikles højst 5 fester årligt på gymnasierne herudover evt. en afsluttende studentermiddag.
Derudover afholdes cafeer og andre former for performance (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol.
Desuden gælder følgende:

  • Alle gymnasiefester er lukkede fester
  • Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer
  • Gratis vand er altid tilgængeligt ved gymnasiets arrangementer
  • Elever der ved ankomsten til eller ved deres adfærd ved festen viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt
  • Sendes elever hjem fra fester, sker det ved kontakt til hjemmet
  • Til festerne kan der udskænkes almindelig bordvin og derudover alkoholiske drikke, der ikke overstiger en alkoholprocent på 5%.
  • Det er kun ved ovenstående typer arrangementer, der udskænkes alkohol.

 

Det forventes i øvrigt, at aktiviteter uden for skolens regi, som eleverne er del af og hvor de fremstår som repræsentanter for gymnasiet, afvikles sobert og ordentligt. Gymnasierne er ikke ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, men påtager sig et ansvar som oplysende partnere ved at forsøge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Gymnasierne søger særligt gennem oplysning at påvirke elevers indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskab.

Alkoholpolitikken er vedtaget af:

Vestjysk Gymnasium Tarm
Ringkøbing Gymnasium
Holstebro Gymnasium
Lemvig Gymnasium
Herning Gymnasium
Herning HF og VUC
Ikast-Brande Gymnasium
Struer Gymnasium
Gymnasiet HHX i Skjern
Gymnasiet HTX i Skjern
Gymnasiet HHX i Ringkøbing