Feedback på VGT

Et udvalg sammensat af elever, lærere og ledelse har arbejdet sammen om at sætte rammerne for, hvordan og hvornår man som elev får feedback på VGT.

I folderen “Feedback på VGT” kan du se resultatet af udvalgets arbejde. Folderen beskriver den konkrete praksis for feedback på VGT i form af et årshjul og indeholder desuden en række anbefalinger om, hvad god feedback er.

Hent folderen “Feedback på VGT”