Studieretninger

– Vælg én af studieretningerne på STX

Natur

Læs mere

På de naturvidenskabelige studieretninger bruger vi en del af tiden i laboratoriet, hvor vi laver forsøg og eksperimenter.

I matematik får du værktøjer til at bearbejde de problemstillinger, du støder på i de andre naturvidenskabelige fag.

Biotek
Matematik
Fysik
Bioteknologi
Bioscience
Kemi
Biologi
Science
Matematik
Fysik
Kemi

Samfund

Læs mere

I samfundsvidenskab gælder det om at at få fingrene ned i virkeligheden. Vi laver ikke forskning ud i det blå, men med et formål. Når vi laver feltarbejde, er det ikke for teoriens skyld, men for at bruge det.

Den samfundsvidenskabelige studieretning lægger vægt på samfundsfag, matematik og psykologi.

Samfunds[-]matematisk
Matematik
Samfundsfag
Global
Samfundsfag
Engelsk

Sprog

Læs mere

På vores sprogvidenskabelige studieretninger arbejder vi med politiske og sociale forhold i Danmark og i de lande, der påvirker vores virkelighed.

Arbejdet med fremmedsprog fylder en stor del af undervisningen, og du komme til at arbejde målrette på at blive god til fremmedsprog både i teori og praksis, mundtligt og skriftligt.

Tysk sprog og samfund
Samfundsfag
Engelsk
Tysk

Musik

Læs mere

De musiskvidenskabelige studieretninger er for dig,:

  • der omgiver dig med musik i din hverdag
  • der er god til at spille et instrument eller har andre kreative evner
  • der kan lide, at fag er både teori og praksis
  • der har lyst til at lære at fortolke og forstå kunst og musik
  • der drømmer om et liv med musik
Musik[-]matematisk
Musik
Matematik
Musiksproglig
Engelsk
Musik

VÆLG DIN STUDIERETNING

Det tager 3 år at tage STX. De første tre måneder er et grundforløb, hvor du bliver introduceret til den nye uddannelse.

Du møder i løbet af de første tre måneder nye fag og arbejdsmetoder, så du derefter kan bestemme dig endeligt for, hvilken studieretning du vil gå på.

Inden du vælger, deltager du i et studieretningsforløb, hvor du bliver introduceret til de forskellige fag.