skolens historie

VGT’s historie er lang og spændende – et rigtigt vestjysk skoleeventyr, hvor en lille realskole bliver til et stort gymnasium med STX, HF og HF enkeltfag.

Der er gennem alle årene blevet ændret på skolen. Der er revet ned og bygget til, bygget om og repareret, og det er vel netop charmen på VGT: skolen viser i sine bygninger hele sin lange historie.

Den oprindelige realskole er således stadig at se inde bag nogle tilbygninger.

1887   Tarm Realskole oprettes. Den havde til huse i den røde bygning, hvor nu kontoret ligger. Skolen var fra starten også kostskole.

1909   Den hvide skole bygges. Den bliver senere ombygget til den lange hvide fløj, der fylder den ene side af skolegården.

1928   Studenterkursus oprettes.

1935   Skolen får eksamensret.

1938   Studenterkursus omdannes til en privat selvejende gymnasieskole. VKT (Vestjysk Kost- og Realskole Tarm) bliver til VGT (Vestjysk Gymnasium Tarm).

1953   Staten overtager skolen og sikrer dermed skolens økonomiske grundlag og videre beståen.

1959   Festsal og gymnastiksal står færdige.

1972   HF oprettes og samtidigt nedlægges realafdelingen.

1976   Den nye røde tilbygning rundt om den indre skolegård bygges.

1984   Kostafdelingen nedlægges, og den gamle hvide kostskolefløj rives ned. Den røde fløj ud mod Skolegade bliver stående og bruges i nogle år til flygtninge fra Sri Lanka.

1986   VGT bliver amtsgymnasium.

1996   Der oprettes ungdomsboliger i den tidligere røde kostskolefløj.

2007   En stor til- og ombygning afsluttes. VGT bliver en statslig selvejende uddannelsesinstitution. HF-afdelingen af VUC Ringkøbing Fjord fusioneres med VGT.

2012   VGT fejrer 125 års jubilæum

Skoleledere

Translatør Gregersen, 1887-1894

Sofus Madsen-Mygda, 1894-1924

Kantor Frandsen, 1924-1925

Knud Strunge, 1925-1938

Rektorer

Aksel Arndal, 1938-1970

Børge Korsgaard, 1970-1991

Konst. rektor Holger Gam, 1991

Finn Rosgaard, 1991-2013

Konst. rektor John Frederiksen, maj-juli 2013

Mikkjal Helmsdal, 2013-2020

Konst. rektor John Frederiksen, april-juli 2020

Catarina Kastrup, august 2020