Pædagogik

For dig, der gerne vil arbejde med børn, unge og voksne

Pædagogik

Samfundsfag B + psykologi C

Fagpakken Pædagogik er for dig, der fx gerne vil være socialrådgiver, pædagog eller folkeskolelærer.

Du skal vælge denne pakke, hvis du interesserer dig for pædagogik, læring og sociologiske sammenhænge. Gennem studieture på fx skoler eller i miljøer for socialt udsatte kommer du tæt på forskellige sociologiske fænomener.

Vi samarbejder med lokale institutioner, så du får også lov til i praksis at prøve kræfter med job inden for pædagogik og læring.

Valgfag

Vælger du denne fagpakke skal du yderligere vælge et valgfag på C- eller B-niveau.

Fordeling af fag

Fag 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
NF (C-C-C)*
KS (C-C-B)**
Større skriftlig opgave
Projekt-praktikforløb
Kreativt fag - vælg ét
Billedkunst C
Mediefag C
Idræt C
Musik
Fagpakker
Samfundsfag B
Psykologi C
Valgfag
Valgfag (C el. C → B)

*NF består af fagene Kemi C, Biologi C og Naturgeografi C
**KS består af fagene Religion C, Samfundsfag C og Historie B